Våra brandstationer

Bergslagens Räddningstjänst består av 8 brandstationer i 6 medlemskommuner. I Karlskoga och Kristinehamn finns uttryckningspersonal på stationen dygnet runt (heltid). I Filipstad, Lesjöfors, Degerfors, Åtorp, Hällefors och Storfors kommer utryckningspersonal till stationen vid larm, de är så kallade RIB-stationer (Räddningspersonal i beredskap). Totalt finns det dygnet runt, året runt 43 personer som är redo att åka på larm. På brandstationen i Karlskoga, Kristinehamn och Filipstad finns även personal som under kontorstid tar hand om frågor rörande förebyggande brandskydd, utbildning, studiebesök, rådgivning, information, personal- och ekonomifrågor m.m.

Bergslagens Räddningstjänst har sex RIB-stationer som är placerade i Filipstad, Hällefors, Degerfors, Storfors, Lesjöfors och Åtorp där timanställda brandmän bor och arbetar i närheten av sin brandstation. Personalen har beredskap var tredje eller var fjärde vecka, vilket innebär att man ska vara beredd att rycka ut från brandstationen inom fem minuter.