Storfors

Brandstationen på Rörverksgatan i Storfors är en av sex RIB-stationer i Bergslagens Räddningstjänst. Här rycker styrkan ut på ca: 75 larm per år.

Stationen är normalt obemannad. Vid frågor rörande förebyggande brandskydd, utbildning, studiebesök, personal, ekonomi, information m.m. hänvisas till nån av våra bemannade stationer såsom Karlskoga, Kristinehamn eller Filipstad.

Räddningsstyrka

En Insatsledare, en Styrkeledare och fyra brandmän.

Stationschef

Per-Erik Andersson, Tel: 0550-636 00

Adress och Telefon

Rörverksgatan 4, Tel: 0550-636 00