Fakturera oss

Elektronisk fakturering

När ni har levererat varor eller tjänster till Bergslagens Räddningstjänst vill vi ha fakturan elektroniskt, vilket är ett lagkrav från och med 1 april 2019.

Bergslagens Räddningstjänst använder sig av tjänsteleverantören InExchange Factorum AB för att kunna ta emot och skicka e-fakturor.

Observera att en PDF-faktura inte godtas som en elektronisk faktura!

Om ni inte kan skicka e-faktura från ditt ekonomisystem eller annan tjänsteleverantör har Bergslagens Räddningstjänst en leverantörsfakturaportal där ni manuellt kan registrera en e-faktura.

Bergslagens Räddningstjänsts leverantörsfakturaportal

Krav på innehåll i faktura

En faktura som skickas till Bergslagens Räddningstjänst ska uppfylla alla lagkrav.
För att vi ska kunna betala fakturan är det viktigt att det tydligt framgår att det är Bergslagens Räddningstjänst som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom organisationen som har gjort beställningen. Om nödvändiga uppgifter saknas kommer vi att returnera fakturan till avsändaren.

Beställarens fakturareferens

För att vi ska kunna ta emot och läsa in fakturan krävs det även att en giltig fakturareferens anges på fakturan.

Fakturareferensen börjar alltid med BRT följt av fyra eller fem siffror, exempelvis BRT1500, BRT15000. Tänk på att fakturareferensen ska skrivas utan mellanslag!Fakturareferensen ska uppges av vår beställare i samband med order/beställning. Om beställaren inte uppger någon referenskod ber vi dig att efterfråga detta. Om du registrerar din faktura i leverantörsfakturaportalen anger du detta nummer i fältet som är märkt med Ert referensnummer.

Faktureringsinformation för e-faktura från leverantörers system

Nedanstående information kan vara till hjälp för att kunna skicka e-faktura:

Företag: Bergslagens Räddningstjänst
Fakturaadress: Box 424, 681 29 Kristinehamn
Organisationsnr: 222000-0919
Momsregistreringsnr: SE222000091901
GLN: 7362220000912
Peppol-ID: 0007:2220000919
Operatör: InExchange Factorum AB, www.inexchange.se