Filipstad

Brandstationen på Sceélegatan i Filipstad är en av sex RIB-stationer i Bergslagens Räddningstjänst. Här rycker styrkan ut på ca: 200 larm per år.

Under kontorstid finns personal som tar hand om frågor rörande förebyggande brandskydd, utbildning, studiebesök, personal, ekonomi, information m.m.

Räddningsstyrka

En Insatsledare, en Styrkeledare och fem brandmän.

Stationschef

Peter Karlsson, Tel: 0590-152 16

Adress och Telefon

Scheélegatan 1A, Tel: 0550-636 00