Karlskoga

Brandstationen på Mykrisvägen i Karlskoga är en av två heltidsbemannade stationer i Bergslagens Räddningstjänst. Här rycker styrkan ut på ca: 450 larm per år.

Under kontorstid finns personal som tar hand om frågor rörande förebyggande brandskydd, utbildning, studiebesök, personal, ekonomi, information m.m.

Räddningstyrka

En Insatsledare, en Styrkeledare och fem brandmän.

Stationschef

Lars Persson, Tel: 0586-636 09

Adress och Telefon

Mykrisvägen 7, 691 50 Karlskoga, Tel: 0586-636 00