Kristinehamn

Brandstationen på Brandkårsvägen i Kristinehamn är en av två heltidsbemannade stationer i Bergslagens Räddningstjänst. Här rycker styrkan ut på ca: 350 larm per år.

Under kontorstid finns personal som tar hand om frågor rörande förebyggande brandskydd, utbildning, studiebesök, personal, ekonomi, information m.m.

Räddningsstyrka

En Insatsledare, en Styrkeledare och fyra brandmän.

Stationschef

Daniel Brandberg, Tel: 0550-636 12
Epost: daniel.brandberg@brt.se

Adress och Telefon

Brandkårsvägen 2, 681 29 Kristinehamn, Tel: 0550-636 00