Lesjöfors

Brandstationen på Bergslagsgatan Rättarstigen i Lesjöfors är en av sex RIB-stationer i Bergslagens Räddningstjänst. Här rycker styrkan ut på ca: 150 larm per år.

Stationen är normalt obemannad. Vid frågor rörande förebyggande brandskydd, utbildning, studiebesök, personal, ekonomi, information m.m. hänvisas till nån av våra bemannade stationer såsom Karlskoga, Kristinehamn eller Filipstad.

Räddningsstyrka

En Insatsledare, en Styrkeledare och fyra brandmän.

Stationschef

Fredrik Johansson, Tel: 0550-636 00

Adress och Telefon

Bergslagsgatan Rättarstigen, Tel: 0550-636 00