Åtorp

Brandstationen i Åtorp är en av sex RIB-stationer i Bergslagens Räddningstjänst. Här rycker styrkan ut på ca: 30 larm per år.

Stationen är normalt obemannad. Vid frågor rörande förebyggande brandskydd, utbildning, studiebesök, personal, ekonomi, information m.m. hänvisas till nån av våra bemannade stationer såsom Karlskoga, Kristinehamn eller Filipstad.

Räddningsstyrka

En Insatsledare, en Styrkeledare och en brandman.

Stationschef

Lars-Gunnar Bergstedt, Tel: 0550-636 00

Adress och Telefon

Brandstationen Åtorp, Tel: 0550-636 00