Hällefors

Brandstationen på Brandgatan i Hällefors är en av sex RIB-stationer i Bergslagens Räddningstjänst. Här rycker styrkan ut på ca: 120 larm per år.

Stationen är normalt obemannad. Vid frågor rörande förebyggande brandskydd, utbildning, studiebesök, personal, ekonomi, information m.m. hänvisas till nån av våra bemannade stationer såsom Karlskoga, Kristinehamn eller Filipstad.

Räddningsstyrka

En Insatsledare, en Styrkeledare och fem brandmän.

Stationschef

Peter Edmark, Tel: 0550-636 00

Adress och Telefon

Brandgatan 1, Tel: 0550-636 00