Extremt stor brandrisk!

Just nu är det väldigt torrt ute med en extremt stor risk för brandspridning, avstå därför från att grilla utomhus i skog och mark. Du kan enkelt hålla koll på brandrisken i din telefon genom att ladda ned MSB:s app ”Brandrisk ute”, där kan du också se om det råder eldningsförbud.

Om det inte råder eldningsförbud och risken är låg så får man grilla utomhus i skog och mark så länge man gör det på ett säkert sätt. Titta på klippet nedan med Daniel för att se hur man eldar på ett säkert sätt!