Ny Samverkanscentral ska leda till effektivare insatser

Illustration: Hållen Arkitekter

I Örebro byggs en ny samverkanscentral där polisen, SOS Alarm och räddningstjänsten tillsammans kommer att leda olika typer av insatser i västra delen av mellersta Sverige. Målet är att hjälpsökande ska få snabbare hjälp med rätt resurs på plats i rätt tid, både i större och mindre händelser.

Projektet är unikt i Sverige och ska bland annat leda till kortare larmkedjor och förbättrad samverkan mellan olika samhällsaktörer.

  • Det är ett spännande och komplext projekt med målsättningen att samhället ska bli bättre på att hjälpa hjälpsökande i det vi kallar vardagshändelser och i större kriser av olika slag. Det handlar om att verkligen samverka rent operativt på olika ledningsnivåer och med gemensamma krafter kunna hjälpa människor när de som bäst behöver samhällets hjälp, oavsett om det handlar om en trafikolycka, en skogsbrand eller en skottlossning. För att nå dit ska vi ha ett välfungerande och effektivt ledningsarbete i vår gemensamma samverkanscentral, med nya effektiva metoder, säger Mats Scherp, projektledare och ansvarig vid polisregion Bergslagen. 

En gemensam samverkansarena

Samverkanscentralen ska inrymma lokaler för polisregion Bergslagen, SOS Alarm och de 17 räddningstjänsterna i Räddningsregion Bergslagen. Det kommer även finnas möjlighet för andra samhällsaktörer att nyttja lokalerna för samverkan, exempelvis vid större krishändelser. Det som är särskilt unikt är att det kommer att finnas en gemensam så kallad samverkansarena, där polisen, SOS Alarm och räddningstjänsten kan leda insatser tillsammans dygnet runt.

  • Genom att sitta fysiskt i samma lokal kommer vi få snabbare kommunikationsvägar som möjliggör kortare larmkedjor och utökad möjlighet att situationsanpassa insatser med rätt numerär och metodik på plats, säger Mats Scherp.

Magnus Bern, driftchef vid Räddningsregion Bergslagen och Susanne Steijer, platschef SOS Alarm i Örebro, lyfter också vinsterna i att vara samlokaliserade.

  • Samverkansarenan ger oss mycket bättre förutsättningar att hjälpas åt i ett tidigt skede av händelser. Dessutom finns stora möjligheter till erfarenhetsutbyte i vardagen, före och efter händelser. Tillsammans med andra aktörer kan verksamheten i samverkansarenan och kringliggande utrymmen underlätta gemensam informationsdelning, bedömning, inriktning och ledning av insatser, säger Magnus Bern.
  • Samverkan är en stor del av SOS Alarms vardag. Att verka tillsammans under samma tak som polis och räddningstjänst innebär nya möjligheter för samverkan och dialog i såväl akuta händelser som förebyggande arbete, säger Susanne Steijer, platschef SOS Alarm i Örebro.

Fastigheten är under uppbyggnad och verksamheten förväntas vara i drift under våren 2024.

Kontaktpersoner

Övergripande frågor om projektet, kontakta projektledare Mats Scherp.
Frågor om polisregion Bergslagens verksamhet i samverkanscentralen, kontakta Mats Scherp, 114 14 (växel), mats.scherp@polisen.se.
Frågor om Räddningsregion Bergslagens verksamhet i samverkanscentralen, kontakta Magnus Bern, 010-176 20 00 (växel), magnus.bern@nerikesbrandkar.se.
Frågor om SOS Alarms verksamhet i samverkanscentralen, kontakta Susanne Steijer, platschef SOS Alarm i Örebro, som nås via SOS Alarms pressjour: 08-205 307 eller e-post press@sosalarm.se