Nya bestämmelser kring eldning av trädgårdsavfall på tomten

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall. I begreppet bioavfall ryms förutom mat- eller köksavfall också trädgårds- eller parkavfall. I praktiken innebär det att det inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall. Denna bestämmelse gäller både privatpersoner och verksamhetsutövare. Kommuner kan dock välja att göra undantag från förbudet så ta därför kontakt med din kommun för att ta reda på bestämmelserna där du bor eller verkar.

Kristinehamn Karlskoga Filipstad Storfors Hällefors Degerfors

Får man elda på Valborg?

De nya bestämmelserna innebär att du inte heller får elda en majbrasa hemma utan tillstånd från kommunen. För 2024 har dock flera kommuner valt att ge en generell dispens kring detta. Titta vad som gäller i din kommun inför ert firande på valborgsmässoafton om ni har tänkt att elda. Glöm inte heller att du kan behöva söka tillstånd hos för sammankomster på offentlig plats. Dessa tillstånd söks hos polismyndigheten.

Räddningstjänst behöver inte underrättas om eldning men följ råden nedan för att elda så säkert som möjligt.

Råd till dig som har tänkt att elda
  • För elden och dess bevakning ansvarar utsedd angiven person.
  • Erforderlig brandsläckningsredskap hålles i beredskap på platsen. (Vattenslang, vattenhinkar, handbrandsläckare, krattor, ruskor etc.)
  • Plats för elden skall vara lämplig så att det ej råder risk för brandspridning till närliggande byggnader eller vegetation.
  • Betryggande åtgärder vidtages så att allmänheten ej kan komma för nära elden.
  • Elden får inte tändas vid stark blåst. Brandrisken den aktuella dagen måste kontrolleras innan eldning sker. Detta kan göras med hjälp av SMHI:s hemsida, smhi.se.
  • Möjlighet att larma 112 skall finnas om något oförutsett händer.
  • Bevakningspersonal får inte lämna platsen förrän elden är släckt.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på Räddningstjänsten.