Hantering av aska

Askan från kaminer och eldstäder kan vara en förrädisk brandrisk. Askan från kaminer, eldstäder och grillar har vid ett flertal tillfällen orsakat bränder i byggnader, soprum och på altaner då den inte har hanterats på ett varsamt sätt.

Vi på räddningstjänsten uppmanar att när man rengör sin kamin, eldstad eller grill tömmer resterna i ett plåthink med tättslutande lock, kärlet skall där efter stå på obrännbart underlag en längre tid.

Vi har haft händelser där askan har startat bränder upp till 4 dygn efter att man har eldat. Detta har då berott på att man förvarat askan i något brännbart så som i en kartong, i plasthink eller i en plastpåse. Det har även hänt att askan placerats i ett obrännbart kärl utan lock där vinden har spridit askan till något brännbart vilket har fått till följd att en brand har startat.