Bergslagens Räddningstjänst börjar med hembesök!

Brandskydd i bostäder

Varje år inträffar mellan 20 000 – 24 000 bostadsbränder i Sverige. Det är just brand i bostad som är samhällets största brandorsak, trenden just nu är att färre skadas och omkommer i bostadsbränder. Av de som omkommer eller skadas svårt i en brand är det 85% som gör det i bostadsbränder. Samhälls-, miljö- och egendomskostnader efter bostadsbränder är höga och även om människor inte skadas, så får en bostadsbrand stor påverkan på de boende. Det är därför viktigt att ha ett fungerande brandskydd och kunskap om hur man agerar när olyckan inträffar för att minska risken för, eller skadorna till följd av brand i bostad!

Vårt räddningsförbund åker på mellan 150 – 170 larm om brand i bostad i våra medlemskommuner, det är tyvärr fler än riksgenomsnittet. Vi vill att medborgarna i våra medlemskommuner ska leva i en trygg och säker bostadsmiljö och för att nå ut till er börjar vi nu med hembesök där vi informerar om brandrisker och ger råd gällande brandskydd i bostäder. Vår förhoppning är att detta ska minska antalet bostadsbränder och öka er förmåga att agera rätt i händelse av brand.

Vi påbörjade ett uppdrag gällande brandskydd i bostad år 2021. Då började våra larmtekniker att genomföra en enkel brandskyddskontroll i samband med nyinstallation av trygghetslarm. För att ha möjlighet att nå ut till fler medborgare utökas nu detta uppdrag med ett pilotprojekt. Under våren kommer våra dagtidsbrandmän att genomföra hembesök i de kommuner där vi har deltidsstyrkor, Filipstad, Storfors, Hällefors och Degerfors.

Hembesöket

Hembesöken genomförs på dagtid och innan vi besöker ett bostadsområde kommer vi att informera fastighetsägare och du får information i ditt trapphus, i din brevlåda eller via sociala kanaler om att vi kommer och hur ett hembesök går till.

Vi kommer till ditt bostadsområde med en uppmärkt personbil med vår logga på och besöken utförs av två brandmän. Du känner igen oss genom att vi har vår uniform och en synlig legitimation.

Hembesöket tar ungefär 5 minuter där vi kort informerar om brandrisker och brandskydd i din bostad och fastighet. Vi vill också se till att din brandvarnare fungerar – så passa på att testa den redan innan vi kommer! Vid besöket har vi också med oss lite informationsmaterial som vi lämnar ut och om du inte är hemma lämnar vi den i din brevlåda.

Besöket är givetvis kostnadsfritt och frivilligt!

Efter vårt besök hoppas vi att du fortsätter fundera på brandskyddet i din bostad – vi har därför anordnat en brandskyddstävling där du kan fylla i ett tävlingsformulär med olika frågor om brandskydd i din bostad. Innan sommaren kommer vi lotta ut fina priser! Även om du inte har fått möjlighet träffat oss, så får du gärna vara med och delta ändå.

Du hittar tävlingsformuläret och instruktioner för att delta här:

https://brt.se/wp-content/uploads/2023/02/Hembesok_Brandskydd-i-hemmet_Bergslagen-varen-2023.pdf

Hoppas vi ses!

Kontakt:

Lucia Skog, Brandinspektör

Telefon: 0586-636 03

E-post: lucia.skog@brt.se

Dagtidsstyrkan

Telefon: 0550-636 03

E-post: hembesok@brt.se