Utbildningen blir digital

Under hösten kommer vi att börja erbjuda vår Grundläggande brandutbildning i digital form. Innehållet i utbildningen blir det samma bortsett från de praktiska släckmoment som vi i normalfallet erbjuder vid våra brandstationer. Utvecklingen är ett steg för att kunna erbjuda utbildning under Covid -19, så att arbetsplatser fortsatt ska kunna ta ett ansvar för sitt systematiska brandskyddsarbete. Utbildningen är generellt utformad och passar all personal på arbetsplatsen, oavsett vilken form av verksamhet som bedrivs. Målen för utbildningen är att alla deltagare ska förstå sitt ansvar utifrån Lagen om skydd mot olyckor samt kunna förebygga bränder på sin arbetsplats och kunna agera vid brand eller annan olycka.  

Genomförandet sker via videokonferensverktyget Microsoft Teams, där en instruktör presenterar utbildningsmaterialet i form av bilder och filmer. Deltagarna kommer kunna kommunicera med instruktören och varandra antingen via ljud och bild eller skriva i en chatt.

Vi tror att detta sätt att bedriva utbildning är ett fullgott samt flexiblare alternativ för deltagarna då utbildningen kan genomföras på valfri plats.   Anmälan sker via vår hemsida www.brt.se/utbildning