Angående Covid-19

Med anledning av situationen kring Covid-19 kommer vår verksamhet att se lite annorlunda ut ett tag framöver.
Det allra viktigaste för oss är att erbjuda en tryggad service till de som bor och vistas i förbundets medlemskommuner. Räddningstjänsten måste kunna svara på uppdrag i alla lägen och därför vidtar vi vissa åtgärder.
– Räddningstjänsten kommer tillsvidare inte att delta i offentliga evenemang.
– Besöksgrupper kommer inte att tas emot.
– Restriktioner införs i tillsynsverksamheten.
– All extern utbildning ställs in tillsvidare.
Vi ber er också att inte besöka oss personligen inom 14 dagar om ni har varit utomlands eller haft sjukdomssymtom. Detta för att minska risken för smittspridning. Det går alldeles utmärkt att ringa eller maila oss precis som vanligt.
Vi ber om förståelse för de åtgärder vi vidtar. De görs i förebyggande syfte för att trygga beredskapen.

Peter Backman
Räddningschef