SMHI inför nya vädervarningar

SMHI har nu infört ett nytt vädervarningssystem med lokalt anpassade vädervarningar utifrån förväntade konsekvenser och påverkan vädret kan ge i ett visst område.

De nya vädervarningarna benämns gul varning, orange varning och röd varning, där röd varning är den allvarligaste. 

  • Gul varning – konsekvenser för samhället förväntas, med vissa risker för allmänheten
  • Orange varning – allvarliga konsekvenser för samhället förväntas, med fara för allmänheten
  • Röd varning – mycket allvarliga konsekvenser för samhället förväntas, med stor fara för allmänheten

I och med det nya vädervarningssystemet övergår SMHI från fasta nationella varningar till regionalt anpassade tröskelvärden när vädervarningar ska utfärdas. Tidigare har varningar utfärdats när vädret är på ett visst sätt, men i det nya systemet utfärdas varningar när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. Det nya systemet ersätter därmed klass 1-, 2- och 3-varningarna.

Läs mer om det nya vädervarningssystemet hos SMHI.

Illustration: SMHI