Risk för gräs- och skogsbrand

Gräsbränder uppstår främst på våren, efter det att snön har smällt bort och innan det nya gräset tagit sig upp ur marken. Risken är som allra störst torra och soliga dagar när elden lätt kan sprida sig i vårvinden. Under gräsbrandssäsongen är det därför viktigt att man är extra försiktig vid eldning utomhus. Varje vår omvandlas det torra fjolårsgräset till en potentiell brandrisk, risken för gräs – och skogsbränder kvarstår sedan under sommaren och en bit in på hösten.

Kolla alltid brandrisken just där du befinner dig innan du börjar att elda eller grilla!

Genom att ladda ner appen ”Brandrisk ute” som finns för Iphone, Ipad och Android kan man på ett enkelt sätt att ta reda på hur stor brandrisken är i olika delar av landet. I appen finns dessutom bra information kring eldning utomhus.

Hos SMHI finns aktuella prognoser för gräs – skogsbrandsrisk, brandriskkarta uppdateras kontinuerligt under våren och sommaren.

Varningar och meddelanden | SMHI (extern länk)