Karlskoga – Utsläpp farligt ämne

Biogasläckage från en container. Området är avspärrat och gas släpps ut under kontrollerad form. Hela avfallsanläggningen samt infart är avspärrad till 06:00.

Larminformation

Datum och tid: januari 12, 2020 22:28
Adress: Mosserud Återvinningscentral
Räddningsledare: Styrkeledare

Se alla larm