BUSE

Under några veckor har vi på heltidsstationerna Karlskoga och Kristinehamn haft så kallade BUSE-utbildningar (Brandutbildning Skolelever). Där har skolelever i årskurs 2 och 5 genomfört enkla övningar där eleverna bland annat fått prova på HLR, placerat en person i framstupa sidoläge och skapat fri luftväg.

Polisen har också varit med på ett hörn vilket varit mycket uppskattat.

När vi sedan får sådana här teckningar där eleverna visat sin uppskattning då förstår man att vi gjort något intressant och roligt.