Budget

Budgetarbetet för Bergslagens Räddningstjänst styrs av förbundsordningens bilaga 2 som beskriver budgetprocessens arbetsgång. Det första året i varje mandatperiod ägnas åt preliminär planering och beslut om verksamheten för de nästkommande fyra åren. Förbundets budget beslutas i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige i juni då medlemsbidrag för nästkommande år fastställs.

Ladda ner Budget för 2023 med långtidsplan 2024- 2025 här

Ladda ner Budget för 2022 med långtidsplan 2023-2024 här

Ladda ner Budget för 2021 här