Kontakt

Bergslagens Räddningstjänst
Tel: 0550-636 00

Larmcentralen Karlskoga
Tel: 0586-636 00

E-post till all personal
på kontaktsidan skrivs som:
förnamn.efternamn@brt.se


Kontaktpersoner

Förbundschef /Räddningschef
Peter Backman
Tel: 0586-636 29

Ekonomichef
Madelene Hedström
Tel: 0586-636 35

IT-samordnare/
Regional Insatsledare
Larz Eidwall
Tel: 0586-636 22

Stationschef/
Insatsledare
Daniel Brandberg
Tel: 0550-636 12

Larmchef
Susanne Berg Larsson
Tel: 0586-636 34

Verkmästare
Mika Karttunen
Tel: 0586-636 25

Stationschef Karlskoga
Lars Persson
Tel: 0586-636 09

Stationschef Storfors
Per-Erik Andersson
Tel: 0586-636 00

Chef Räddningsavdelningen
Tomas Carlsén
Tel: 0586-636 24

HR-specialist
Cecilia Raner Björn
Tel: 0550-636 11

Enhetschef RIB/
Insatsledare
Peter Karlsson
Tel: 0590-152 16

Brandinspektör/
Insatsledare
Jörgen Kjellberg
Tel: 0590-152 13

Larmtekniker
Teresa Kinnunen
Tel: 0586-636 27

Teknikansvarig
Mats Sjölander
Tel: 0586-636 30

Stationschef Lesjöfors
Fredrik Johansson
Tel: 0586-636 00

Chef Skyddsavdelningen
Henrik Winkler
Tel: 0586-636 26

Assistent
Marie Nilsson
Tel: 0550-636 05

Brandingenjör/
Regional Insatsledare
Kristoffer Roden
Tel: 0550-636 04

Brandinspektör/
Insatsledare
Marko Heikkinen
Tel: 0590-152 14

Larmtekniker
Malén Hjerpe
Tel: 0586-636 06

Utb.samordnare/Insatsledare
Åke Hildingsson
Tel: 0550-636 15

Stationschef Hällefors
Peter Edmark
Tel: 0586-636 00

Stationschef Filipstad
Peter Karlsson
Tel: 0590-152 16

Dataskyddsombud
Kristoffer Eriksson
Tel: 0586-636 00

Brandinspektör/
Externutbildning
John Gatugård
Tel: 0586-636 23


Larmtekniker
Eva Nordh
Tel: 0586-636 27

Utb.sam. RIB/Insatsledare
Hans Dahl
Tel: 0590-152 17

Stationschef Degerfors
Fredrik Söderlind
Tel: 0586-636 00

Stationschef Åtorp
Linda Book
Tel: 0586-636 00

Kontakta oss

Vid akuta ärenden ring 112.

Skicka gärna din fråga till oss, vi svarar så fort vi kan.