Styrning och Ekonomi

Räddningstjänsten är en kommunal skattefinansierad verksamhet.

Bergslagens Räddningstjänst får årligen kommunbidrag från medlemskommunerna, vilket utgör 79 procent av de totala intäkterna. Kommunbidragen finansierar bland annat utryckningsverksamheten och det förebyggande arbetet. Utöver kommunbidragen säljer förbundet tjänster, som exempelvis utbildning, tillsyn och larmtjänster som finansieras genom avgifter.

De årliga kostnaderna för förbundet uppgår till cirka 118 mkr där 72 procent är lönekostnader och pensioner. Resterande kostnader avser lokaler, fordon, kommunikation, alarmering med mera.