Handlingsprogram

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) anger att varje kommun ska anta ett handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet samt ett handlingsprogram för räddningstjänst. Handlingsprogrammen skall med ett års förskjutning följa den politiska mandatperiodsordningen.

Handlingsprogrammet är uppbyggt med en inledande beskrivning av samhälls och riskutveckling, riskbeskrivning av räddningstjänstområdet samt statistik och analys. Utifrån förbundets ambition och förmåga redovisas de säkerhets och prestationsmål som förväntas uppfyllas genom det av förbundsdirektionen antagna handlingsprogrammet.