Handlingsprogram

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) anger att varje kommun ska anta ett handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet samt ett handlingsprogram för räddningstjänst. Handlingsprogrammen skall med ett års förskjutning följa den politiska mandatperiodsordningen.

Handlingsprogrammet är uppbyggt med en inledande beskrivning av samhälls och riskutveckling, riskbeskrivning av räddningstjänstområdet samt statistik och analys. Utifrån förbundets ambition och förmåga redovisas de säkerhets och prestationsmål som förväntas uppfyllas genom det av förbundsdirektionen antagna handlingsprogrammet.

Ladda ner Handlingsprogram 2024- 2027 här

Ladda ned Ekonomisk plan 2024- 2026 här

Ladda ner Handlingsprogram 2020- 2023 här

Ladda ner Ekonomisk plan 2020- 2023 här