Degerfors – Automatlarm

Automatlarm.Hotellgäster som bränt bröd i micron. Överlämnat till anl.skötare.

Larminformation

Datum och tid: november 07, 2019 06:32
Adress: Brukshotellet Outo Kumpu
Räddningsledare: Styrkeledare

Se alla larm