Trafikolycka

Respekt

När det har hänt en olycka är det bra att känna till vad du kan göra för att underlätta en utryckning. Tänk också på att alltid respektera avspärrningar och inte stanna för att fotografera eller filma en olycka.

Blåljus i trafiken

Vad gör du om du är ute och kör och ser blåljus i backspegeln? Som bilist gäller det att vara uppmärksam på både medtrafikanter och omgivningen runt omkring. Om du dessutom hör sirener eller ser blåljus närma sig är det viktigt att agera lugnt och tydligt så att du inte utsätter dig själv eller någon annan för fara. Det är vid rusningstid som det händer flest olyckor ute i trafiken. Det är också den tid på dygnet då det är som svårast för räddningsfordon att ta sig fram.

Om du är i vägen för en utryckning

  • Agera lugnt och tänkt efter hur du kan lämna fri väg på ett säkert sätt.
  • Visa tydligt vart du ska genom att blinka, titta och därefter köra åt sidan. Stanna inte mitt i körfältet.

Genom ett lugnt och tydligt agerande hjälper du inte bara räddningstjänsten utan också andra trafikanter som kan följa ditt exempel.

Respektera avspärrningar

Det finns flera anledningar till att en olycksplats spärras av. Främst handlar det om att säkra olycksplatsen så att ingen mer skadas eller situationen förvärras. Avspärrningarna ska också ge räddningspersonalen plats att arbeta och se till att personal och drabbade har en trygg miljö. 

Så här ser en delvis avspärrad väg ut

Skylt märkt ”Olycka”. Lampa med gult blinkande sken minst 50 meter före olycksplatsen.

Skylt märkt ”Max 20 km/tim”. Lampa med gult blinkande sken.

Skylt med symbol för farthinder. Lampa med gult blinkande sken.

Vägvisande blinkande ljuspuckar samt ett farthinder.

Så här ser en helt avspärrad väg ut

Skylt märkt ”Olycka”. Lampa med gult blinkande sken minst 50 meter före olycksplatsen.

Skylt märkt ”Olycka”. Lampa med rött fast lysande sken.

Ljuspuckar tvärs över vägen.

Totalt stopp råder. Inga fordon får passera olycksplatsen.