Brand

Så här bör du agera om det börjar brinna, om du känner röklukt eller hör en brandvarnare larma.

Rädda

Om det börjar brinna så är det allra viktigaste att rädda dig själv och andra som är i fara. Den säkraste utrymningen sker krypandes på golvet eftersom den giftiga brandröken stiger uppåt. Stäng alla dörrar på vägen ut för att förhindra att branden och röken sprider sig.

Varna

Varna andra i närheten, så att även de kan sätta sig i säkerhet.   

Larma

Larma räddningstjänsten genom att ringa SOS på telefonnumret 112. Där ska du så snabbt som möjligt ge information om vad som hänt.

Släck

Försök att släcka elden. Men tänk på att inte riskera din egen säkerhet och hälsa. Om du inte kan släcka, stäng in elden. Det fördröjer brandförloppet.

Brand eller rök i trapphus

Flerfamiljshus drabbas emellanåt av anlagda bränder i trapphus och soprum. Om det börjar brinna är det viktigt att agera rätt.   

 • Gå aldrig ut i ett trapphus som är rökfyllt.
 • Stanna kvar i lägenheten, ring SOS-alarm på 112 och invänta hjälp.
 • Om det kommer in rök genom dörrspringor eller ventilation, täta med blöta handdukar eller med tejp. Lägenheter är normalt byggda för att stå emot brand i ca 60 minuter och är därför en säker plats. Behöver du evakueras gör vi på räddningstjänsten det.

Köksbränder

De flesta bostadsbränder startar på spisen. En av de vanligaste brandorsakerna är torrkokning.

 • Om det börjar brinna i en kastrull eller stekpanna ska du flytta den från spisplattan och kväva elden med ett grytlock eller en brandfilt.
 • Häll aldrig vatten i kastrullen om det är fett eller olja som brinner. Vattnet förångas och det blir en häftig reaktion som sprider elden och kan ge svåra brännskador.

Brand i elektronik

 • Om det börjar brinna i en elektrisk apparat så dra först ut kontakten
 • Försök sedan släcka och om möjligt ta ut apparaten utomhus.

Brand i kläder

Brand i kläder är livsfarligt och det gäller att agera snabbt. 

 • Om det brinner i dina egna kläder ska du lägga dig ner, rulla runt och på så sätt försöka kväva elden.
 • Brinner det i någon annans kläder ska du lägga ner personen och kväva branden med vatten, en filt eller exempelvis en rock. 
 • Börja alltid vid huvudet och arbeta neråt.

Röklukt

Om du känner röklukt och misstänker att det brinner, ring alltid 112.

 • Försök att lokalisera varifrån lukten kommer.
 • Går det att känna vad det är som luktar? Är det matlagning, bränd elektronik, armaturer… Kan lukten komma utifrån?
 • Utgå från din egen säkerhet. Larma och möt upp räddningspersonal för att visa vägen.

Om du hör en brandvarnare tjuta

Ett snabbt agerande kan rädda liv. Misstänker du att det brinner, ring 112.

 • När började det tjuta? Går det att höra varifrån larmet kommer?
 • Försök få kontakt med de som vistas i bostaden. Banka på dörren.
 • Känner du röklukt? Syns eller hörs det något annat?
 • Hur ser det ut utifrån?
 • Finns det ett namn på dörren kan du prova att söka upp telefonnumret och ringa personen.

Brand i kamin/skorsten

En okontrollerad brand i en kamin eller skorsten kan orsaka stora skador på byggnaden. Det är viktigt med ett snabbt agerande för att undvika skador i konstruktionen. Ring 112 för att larma.

Om det börjar läcka in rök i bostaden beror det ofta på att rökkanalen är blockerad.

 • Stäng till lufttillförseln så att elden självslocknar
 • Kontrollera om möjligt skorstenen för att se om det är ett fågelbo eller liknande som sätter stopp.
 • Ring din lokala sotare för kontroll innan du eldar igen.

Om det börjar brinna okontrollerat i rökkanalen

Om det har samlats mycket tjära i rökkanalen kan tjäran börja brinna och du får en kraftig brand i skorstenen, en så kallad soteld. Då hörs ett dovt dån och om branden fortsätter kan explosioner uppstå och kanalen spricka.

 • Stäng lufttillförseln så att elden inte får mer syre.
 • Om du har tillgång till sotningsutrustning (kätting med tyngd) kan du ta dig upp på taket och rensa skorstenspipan från tjära.
 • Tjära och brännbart material kan sen rakas ut ur kaminen. Tänk på att det är mycket varmt, använd ett obrännbart kärl.
 • Ring din lokala sotare för kontroll så att rökkanalen är ordentligt rensad.
 • Tänk på att aldrig äventyra din egen säkerhet.

Brand ute

Hur du ska agera beror på storleken på branden och vad det är som brinner. Som vanligt är det Rädda – Varna – Larma – Släck som gäller.

 • Försök att uppskatta hur stort område som brinner och om det finns spridningsrisk.
 • Om det är möjligt, försök att själv eller med hjälp av någon släcka branden. Ta hjälp av det som finns i närheten. Till exempel en hink med vatten.