Systematiskt brandskyddsarbete

Genom ett bra brandskydd kan du undvika personskador, mildra konsekvenser, minska risken för driftstopp och därigenom behålla dina kunder. Det ligger alltså helt klart i ditt eget intresse.

Lagen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1 januari 2004, innebär att alla måste arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Du som är ansvarig för en verksamhet ansvarar också för brandskyddet. Det betyder att du måste se till att du gjort allt du kan för att förhindra att det börjar brinna. Det är ett stort ansvar för både mjuka och hårda värden.

Vilket behov av brandskydd har ditt företag/verksamhet?

Vilka rutiner behöver du för att ha full kontroll i den dagliga verksamheten?

Vilken utbildning behöver din personal? Det tekniska, det organisatoriska, det mänskliga?

För att inom företagen fortlöpande kunna ha en kontroll på brandskyddet krävs en inventering och att en dokumentation över brandskyddet upprättas.

När brandskyddsnivån motsvarar företagets brandskyddspolicy är det viktigt att kontroll och uppföljning av brandskyddet genomförs kontinuerligt.

Rätt utförd kan denna metod med Systematiskt brandskyddsarbete minska riskerna för avbrott och produktionsbortfall. Det är inte särskilt komplicerat att arbeta med sitt brandskydd. Det handlar mest om att ta reda på brandriskerna, skaffa sig rutiner så att man regelbundet kontrollerar att brandskyddet fungerar och informerar personalen om vad som gäller. Med ordning och reda kommer man långt.

Kurslängd:

Ca 3 timmar

Kurspris:

500:- / person (digitalt via Teams)

7500:- grupp 16-25 st (digitalt via Teams)

Kursinnehåll:

  • Lagstiftning
  • Vad är systematiskt brandskyddsarbete
  • Brandrisker
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Kontrollinstruktioner

Anmälan:

http://kurs.brt.se/