Systematiskt brandskyddsarbete

Lagen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1 januari 2004, innebär att alla måste arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Du som är ansvarig för en verksamhet ansvarar också för brandskyddet. Det betyder att du måste se till att du gjort allt du kan för att förhindra att det börjar brinna. Det är egentligen inte så komplicerat att arbeta med sitt brandskydd. Det handlar mest om att ta reda på brandriskerna, skaffa sig rutiner så att man regelbundet kontrollerar att brandskyddet fungerar samt informerar personalen om vad som gäller. Med ordning och reda kommer man långt och med denna utbildning får du vägledning i hur du kan tänka när du arbetar med ert brandskydd.

Kursinnehåll på en Systematiskt Brandskyddsarbetes- utbildning:

  • Lagstiftning
  • Vad är systematiskt brandskyddsarbete
  • Brandrisker
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Kontrollinstruktioner
Vill du boka en plats på nästa kurs?

Vi har datum för digitala Teams-utbildningar som man kan anmäla sig själv och sin grupp till i mån av plats.

Tidsåtgång: 2- 2,5 timmar

Kurspris per person: 530 kronor exkl. moms

(Utbildningen sker via Microsoft Teams)