Heta arbeten

Heta Arbeten® är ett skadepreventionskoncept som sedan 1990 har minskat antalet bränder orsakade av brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats med 80%. Skadepreventionskonceptet är den största skadeförebyggande åtgärd mot bränder som har gjorts i Sverige de senaste 30 åren.

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning, arbeten med snabbroterande verktyg till takarbeten, borttagning av målarfärg, varm hästskoning eller ogräsbränning. Heta Arbeten® finns i en mängd branscher som industri- och byggarbete, lantbruk och hantverk för att nämna några. Samtliga försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att den som ska utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, brandvakt, hetarbetare (utförare) eller tillståndsansvarig behöver rätt kunskap och måste vara behörig.

Utbildning, riskbedömning och 13 säkerhetsregler hjälper dig att göra rätt och undvika brand.

Kursen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år.

Nästa utbildningstillfälle och Anmälan:

Heta Arbeten (eduportal.se)

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Kurslängd:

Heldag 08.00 – 16.00

Kurspris:

2650 kr/person. Anmälan till kurs är bindande. Vid oanmäld frånvaro till ett kurstillfälle debiteras deltagaren hela kursavgiften. Fika och lunch ingår.

Antal

Max 20 deltagare per utbildningstillfälle.

Innehåll:

Utbildningen genomförs enligt SBF (Svenska Brandskyddsföreningen) fastställda utbildningsplan.

 • Introduktion
 • Brandkunskap
 • Riskbedömning
 • Organisation och ansvar
 • Tillståndslistan
 • Förebyggande brandskydd
 • Släckredskap (teori och praktik)
 • Säker gashantering
 • Att larma vid brand
 • Tätskiktsarbete
 • Lagar och försäkringsvillkor
 • Sammanfattning och certifiering