Grundläggande brandutbildning

Alla arbetsplatser skall arbeta systematiskt med sitt brandskydd. En viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet är att personalen är utbildad i brandskydd – för att på så sätt förebygga bränder och andra olyckor. Kursen är speciellt framtagen för att fungera som en grundläggande brandutbildning för all personal på arbetsplatsen, oavsett vilken form av verksamhet man har. Bergslagens Räddningstjänst rekommenderar att man genomför denna utbildning för all personal på arbetsplatsen med regelbundenhet, vart 4:e år.

Kurslängd:

3 timmar

Kurspris:

8400 kr för helgrupp (max 25 deltagare) eller 525 kr/person. Anmälan till kurs är bindande.

Fika ingår.

Antal deltagare:

Minst 10 och max 25 deltagare.

Kursinnehåll:

  • Lagen om skydd mot olyckor
  • Räddningstjänstens organisation
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Riskhantering
  • Brandorsaker/ brandförlopp
  • Förebyggande brandskydd
  • Utrymning
  • Släckutrustning
  • Praktiskt handhavande av brandsläckare och brandfilt

Anmälan:         http://kurs.brt.se/