Grundläggande brandutbildning

Alla arbetsplatser skall arbeta systematiskt med sitt brandskydd. En viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet är att personalen är utbildad i brandskydd – för att på så sätt förebygga bränder och andra olyckor. Kursen är speciellt framtagen för att fungera som en grundläggande brandutbildning för all personal på arbetsplatsen, oavsett vilken form av verksamhet man har. Bergslagens Räddningstjänst rekommenderar att man genomför denna utbildning för all personal på arbetsplatsen med regelbundenhet, vart 4:e år.

Kursinnehåll på en Grundläggande brandutbildning:

  • Lagen om skydd mot olyckor
  • Räddningstjänstens organisation
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Riskhantering
  • Brandorsaker/ brandförlopp
  • Förebyggande brandskydd
  • Utrymning
  • Släckutrustning
  • Praktiskt handhavande av brandsläckare och brandfilt
Vill du boka en plats på nästa kurs?

Vi har datum för öppna brandutbildningar som man kan anmäla sig själv och sin grupp till i mån av plats.

Tidsåtgång: 2,5 – 3 timmar

Kurspris per person: 576 kronor exkl. moms. I kurspriset ingår Fika.

Vill du boka en grupputbildning?

Om man har en grupp på max 25 personer så kan man boka upp ett eget utbildningstillfälle genom att kontakta oss via Utbildning@brt.se

Tidsåtgång: 2,5 – 3 timmar

Kurspris för grupp: 9276 kronor exkl. moms. I kurspriset ingår Fika.