Grundläggande brandutbildning

Alla arbetsplatser skall arbeta systematiskt med sitt brandskydd. En viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet är att personalen är utbildad i brandskydd – för att på så sätt förebygga bränder och andra olyckor. Kursen är speciellt framtagen för att fungera som en grundläggande brandutbildning för all personal på arbetsplatsen, oavsett vilken form av verksamhet man har. Bergslagens Räddningstjänst rekommenderar att man genomför denna utbildning för all personal på arbetsplatsen med regelbundenhet, vart 4:e år.

Kurslängd:

3 timmar

Kurspris:

8900 kr för helgrupp (max 25 deltagare) eller 555 kr/person.

Fika ingår.

Anmälan till kurs är bindande och debiteras om inte avbokning sker innan utbildningstillfället.

Antal deltagare:

Minst 10 och max 25 deltagare.

Kursinnehåll:

  • Lagen om skydd mot olyckor
  • Räddningstjänstens organisation
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Riskhantering
  • Brandorsaker/ brandförlopp
  • Förebyggande brandskydd
  • Utrymning
  • Släckutrustning
  • Praktiskt handhavande av brandsläckare och brandfilt

Nästa utbildningstillfälle:

Karlskoga brandstation
Kl. 9.00- 12.00

2/10

30/10

27/11

Kristinehamns brandstation
Kl. 9.00- 12.00

13/9

10/10

14/11

12/12

Bokning och frågor:        

Vill du anmäla dig eller har frågor så är du välkommen att skicka ett mejl till Utbildning@brt.se

I din anmälan skall följande uppgifter finnas med:

(Tips är att kopiera texten nedan och klistra in i ditt mejl för att sedan fylla på med dina uppgifter)

Rubrik: (datum och utbildning)

Kontaktperson: (namn, telefonnummer, e-post)

Företag/organisation:

Organisationsnummer:

GLN nummer/Peppol ID alternativt mailadress för fakturering:

Fakturaadress: (adress, postnummer och ort)

Förvaltning/Avdelning:

Fakturareferens:

Deltagare: (förnamn och efternamn)

Specialkost: