Solcellsanläggning och batterilager

Installation av solceller

När du köper och installerar solceller finns det flera viktiga saker att tänka på. Som köpare är du skyldig att kontrollera att det företag du anlitar för elinstallationen får utföra arbetet. Kontrollera också att det finns svensk bruks- och säkerhetsanvisning för alla de CE-märkta delar som ingår i solcellsanläggningen.

Läs mer på elsäkerhetsverkets hemsida

Installation av batterilager

Installation av batterilager är ett elinstallationsarbete som ska utföras av registrerade elinstallationsföretag. För att ett batterilager ska vara säkert finns krav på vem som får installera det och hur arbetet ska utföras. Som köpare är du skyldig att kontrollera att det företag du anlitar för elinstallationen har rätt kompetens och att de är registrerade hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstypen Elproduktionsanläggningar. Kontrollera också att det finns svensk bruks- och säkerhetsanvisning för alla de CE-märkta delar som ingår i anläggningen.

Läs mer på elsäkerhetsverkets hemsida