Vårt uppdrag

Ansvar enligt lag och förordningar

LSO – Lag och förordning om skydd mot olyckor

Räddningstjänst

 • Förebygga bränder och verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.
 • Ge rådgivning och information åt den enskilde.
 • Se till att sotning och brandskyddskontroll genomförs.
 • Utföra olycksundersökningar.
 • Granska översikts-, detalj-, trafik-, miljö- och energiplaner.
 • Granska ny-, om- och tillbyggnader.
 • Säkerhetsvakttjänst.

LBE- Lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor

 • Utöva tillsyn hos dem som hanterar brandfarliga och explosiva varor.
 • Utfärda tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor.
 • Ge råd och information.

Lagen om extraordinära händelser

 • Upprätta stabs- och ledningsverksamhet vid större händelser.
 • Säkerställa kommunikation mellan brandkårens ledningsutrymme och kommunernas krisorganisationer.
 • Bistå medlemskommunerna med planeringsarbete, riskanalysarbete m.m.

Ansvar enligt avtal

Larmcentralen
 • Larmcentralen på Karlskoga brandstation tar idag emot olika typer av larm från samtliga sex medlemskommuner inom förbundet
Grannkommuner och övriga räddningstjänstansvariga myndigheter
 • Bistånd inom kommunal räddningstjänst till förbundets grannkommuner.
 • Bistå länsstyrelsens organisation vid svåra påfrestningar i samhället samt deras räddningstjänstorganisation.
Försäkringsbranschens Restvärdesräddning AB och Trafikverket
 • Restvärdesskydd under och efter räddningstjänstinsatsen.
 • Rengöring och sanering av vägbanan efter trafikolyckor.
Större företag
 • Utbildning samt förebyggande brandskydd.
 • Utbildning vägvisare (skyddsutrustad personal som hjälper brandkåren).
 • Leasing och tillsyn av andningsskyddsutrustning.
Region Örebro län samt Region Värmlands län
 • Hjärtstoppsverksamhet vid samtliga brandstationer Örebro län
 • IVPA (i väntan på ambulans, alla prio 1-uppdrag) – Lesjöfors
 • IVPA (i väntan på ambulans, tre kriterier hjärtstopp, kraftig yttre blödning, andningsstopp) samtliga kommuner Värmlands län
 • Sjuktransport i terräng.