Larmcentralen

Larmcentralens verksamhet i nuvarande form startade 1997. Vi tar idag emot olika typer av larm från samtliga sex medlemskommuner inom förbundet. Dessutom ansvarar vi för utalarmeringen på åtta brandstationer inom förbundet. Vi bemannar också förbundets telefonväxel.

10 larmoperatörer, 2 larmtekniker, larmchef arbetar här och vi har öppet 24 timmar/dygn, 7 dagar i veckan 365 dagar om året. Detta gör att larmcentralen är en gemensam kommunal resurs med unika möjligheter till service för medborgarnas nytta.

Har du frågor eller idéer angående våra tjänster kontakta Larmchef Susanne Berg Larsson på telefon 0586-636 34 eller via
epost: susanne.berg@brt.se

Trygghetslarm

För de kommuninnevånare som behöver en extra trygghet finns trygghetslarm. Det är ett larm som man alltid bär med sig i sitt hem och lätt aktiveras vid ett hjälpbehov. En linje öppnas till larmcentralen och våra larmoperatörer kan kommunicera med brukare och snabbt dirigera rätt hjälp till den hjälpsökande. Vi tar i dagsläget emot larm från drygt 3000 brukare i våra medlemskommuner.

Behovet av trygghetslarm bedöms av kommunens biståndshandläggare. Trygghetslarmen kan också kompletteras vid behov med extra utrustningar så som larmmattor, dörrlarm och andra typer av speciallösningar utifrån individens behov.

Tekniker från larmcentralen installerar trygghetstelefoner och annan utrustning hos brukarna och vi utför också service på utrustningen för största möjliga driftssäkerhet.

Har du som biståndshandläggare, vårdpersonal, brukare eller anhörig frågor eller synpunkter på våra trygghetslarm så kontakta Larmchef Susanne Berg Larsson på telefon 0586-636 34 eller via
epost: susanne.berg@brt.se

Tekniska larm

Larmcentralen är det självklara valet för våra medlemskommuner när det gäller mottagning av kommunala brandlarm, inbrottslarm, driftlarm, hisslarm, kommunjourer  och felanmälan mm.

Utöver kommunal verksamhet tar Larmcentralen emot automatiska brandlarm från företag i medlemskommunerna.

Har du frågor eller synpunkter på våra tekniska larm så kontakta Larmchef Susanne Berg Larsson på telefon 0586-636 34 eller via
epost: susanne.berg@brt.se