Direktion

Bergslagens Räddningstjänst bildades 1 januari 1997 genom att DegerforsFilipstadHälleforsKarlskogaKristinehamn och Storfors kommuner bildade ett kommunalförbund för räddningstjänst. Förbundet leds av en direktion bestående av:

Direktionsledamöter 2019-2022

Karlskoga

Ordinarie: Yvonne Nilsson (s) Kerstin Ekström (m)
Ersättare: David Fridholm (s) Tomas Alexandersson (c)

Kristinehamn

Ordinarie: Björn Nyström Vice Ordförande (m) Ingrid-Märta Grönlie (s)
Ersättare: Christina Hjalmarsson (S) Göran Larsson (c)

Filipstad

Ordinarie: Håkan Engström (s)
Ersättare: Ulf Söhrman (m)

Hällefors

Ordinarie: Christer Olken (s)
Ersättare: Katja Ollila (v)

Degerfors

Ordinarie: Christian Rosqvist (m)
Ersättare: Franz Maretta (s)

Storfors

Ordinarie: Lennart Johansson (s) Ordförande
Ersättare: Janina Hjälm (s)

Bergslagens Räddningstjänst Ledningsgrupp

Förbundschef/Räddningschef Peter Backman
Avdelningschef Tomas Carlsén
Avdelningschef Henrik Winkler
Larmchef Susanne Berg Larsson
Ekonom Madelene Hedström
Administratör Cecilia Raner Björn