Direktion

Bergslagens Räddningstjänst bildades 1 januari 1997 genom att DegerforsFilipstadHälleforsKarlskogaKristinehamn och Storfors kommuner bildade ett kommunalförbund för räddningstjänst. Förbundet leds av en direktion bestående av:

Direktionsledamöter 2019-2022
Karlskoga

Ordinarie Henric Leijder (m) Yvonne Nilsson (s)
Ersättare Tomas Alexandersson (c)  Ulf Rådesjö (s)

Kristinehamn

Ordinarie Björn Nyström Vice Ordförande (m) Lars Andersson (s)
Ersättare Göran Larsson (c) Ingrid-Märta Grönlie (s)

Filipstad

Ordinarie Håkan Engström (s)
Ersättare Ulf Söhrman (m)

Hällefors

Ordinarie Christer Olken (s)
Ersättare Katja Ollila (v)

Degerfors

Ordinarie Johan Nordström (m)
Ersättare Franz Maretta (s)

Storfors

Ordinarie Lennart Johansson (s) Ordförande
Ersättare Janina Hjälm (s)

Bergslagens Räddningstjänst Ledningsgrupp

Förbundschef/Räddningschef Peter Backman
Avdelningschef Tomas Carlsén
Avdelningschef Henrik Winkler
Larmchef Patrick Lundwall
Ekonom Madelene Hedström
Administratör Cecilia Raner Björn