Direktion

Bergslagens Räddningstjänst bildades 1 januari 1997 genom att DegerforsFilipstadHälleforsKarlskogaKristinehamn och Storfors kommuner bildade ett kommunalförbund för räddningstjänst. Förbundet leds av en direktion bestående av:

Direktionsledamöter 2023-2026

Karlskoga

Ordinarie: David Birath (m) Yvonne Nilsson (s)
Ersättare: Torbjörn Pettersson (c) Jan-Peter Bäckström (s)

Kristinehamn

Ordinarie: Cristina Hjalmarsson (s) Marie Oudin (m)
Ersättare: Marianne Bodin (mp) Mats Hane (m)

Filipstad

Ordinarie: Filip Dahlöv (m)
Ersättare: Håkan Engström (s)

Hällefors

Ordinarie: Lars-Göran Zetterlund (c)
Ersättare: Christer Olken (s)

Degerfors

Ordinarie: Eje Johansson (v)
Ersättare: Anna Nordqvist (m)

Storfors

Ordinarie: Lennart Johansson (s)
Ersättare: Håkan Larsson (c)

Bergslagens Räddningstjänst Ledningsgrupp

Förbundschef/Räddningschef Peter Backman
Chef Räddningsavdelningen Tomas Carlsén
Chef Skyddsavdelningen Kristoffer Roden
Chef Larmcentralen Susanne Berg Larsson
Ekonomichef Madelene Hedström
HR-Specialist Cecilia Raner Björn