Ansökan om brandfarlig vara

– enligt lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Observera att samtliga uppgifter i ansökningsblanketten, under punkterna 1-6 samt föreståndaranmälan, måste bifogas/fyllas i för att handläggning av ärendet ska påbörjas!

  1. Sökande

  2. Ansökan avser


  Nytt tillståndÄndring i tillstånd med diarienummerFörlängning av tillståndstid för tillstånd med diarienummerNy tillståndshavare för tillstånd med diarienummer
  Finns diarienummer? *
  JaNej

  3. Uppgifter om hantering

  4. Förteckning över de hanterade varorna

  (kan även skickas som bilaga om blanketten inte räcker till)

  Namn Flampunkt, för gas/aerosol anges G/A Mängd, liter/kg Hantering/Placering/Förvaring

  5. Bilagor

  Obligatoriska bilagor Kompletterande bilagor
  Ska cisternbesiktning bifogas? * JaNej
  Ska riskutredning bifogas? * JaNej
  Ska drifts- och skötselinstruktioner bifogas? * JaNej

  6. Sökandes underskrift


  [signature lafp_applicant_signature_field cols:600 rows:100]