Kristinehamn – Brand i skog och mark

Visade sig vara kontrollerad eldning. Ingen åtgärd från räddningstjänst.

Larminformation

Datum och tid: april 20, 2021 13:32
Adress: E18 Ölme
Räddningsledare: Styrkeledare

Se alla larm