Hällefors – Utsläpp farligt ämne

Larm om utsläpp – drivmedel. Silvergruvans kraftstation, där ca 15L hydraulolja läckt ut och ansamlats i utloppsfåran. Lägger i läns och även flytabsol. Räddning 2410 & 2470 på plats.

Larminformation

Datum och tid: februari 12, 2020 12:17
Adress: Silvergruvan
Räddningsledare: Styrkeledare

Se alla larm