Laddning och förvaring av olika typer av elektriska fordon

Vägledning                                                       

Moderna elfordon drivs ofta av litiumjonbatterier som kan avge en mängd farliga ämnen om de börjar brinna. Därför är det viktigt att ha rätt utrustning kring elfordon och se till att laddstationer är rätt utformade och placerade på ett bra sätt. För att undvika skador på människor och miljö samt för att underlätta räddningstjänstens insats.

Brandrisk med litiumjonbatterier

En brand i bilens litiumjonbatteri orsakas oftast av en termisk rusning. Det är en slags okontrollerad reaktion som ger en ökning av temperaturen i ett batteri. Termisk rusning sker främst vid mekanisk påverkan, som till exempel vid en kollision. Det kan också ske vid överladdning, kortslutning eller något annat tekniskt problem.

Om detta händer kan batteriet börja brinna, ofta med ett häftigt förlopp. Branden kan i sin tur sprida sig till närliggande batterier och orsaka ytterligare termiska rusningar. En brand i bilens litiumjonbatteri kan även uppstå vid laddning eller då bilen tagit eld av någon annan orsak.

Giftig vätefluorid

När ett litiumjonbatteri brinner bildas väteflourid (HF) som är starkt frätande och giftigt vilket kan innebära en risk både för tredje man och för räddningstjänstens personal. Gasens giftighet påverkar därmed räddningstjänstens insatsmöjligheter. Vid utdragna bränder där platsen är svåråtkomlig eller då branden sprids till flera fordon kan det därför innebära begränsningar i räddningstjänstens möjligheter att utföra insats. Det kan ta längre tid att kyla batteriet och avsluta släckningsarbetet än vid bränder i bilar med fossila bränslen.

Korrekt laddningsplats för elbil

Det är viktigt att utforma elbilens laddningsplats på ett korrekt sätt för att undvika brand. Elinstallationen ska alltid utföras av ett installationsföretag. Utöver det ska platsen följa Elsäkerhetsverkets råd och regler.

Elsäkerhetsverkets webbplats

Laddningsplatsens placering och utformning

För att räddningstjänsten ska kunna ta sig in i en byggnad under en eventuell brand finns regler för hur byggnaden ska utformas. Reglerna framgår i Boverkets byggregler (BBR 28) avsnitt 5:7.

För att undvika skador på människor och miljö samt för att underlätta räddningstjänstens insats rekommenderar Bergslagens Räddningstjänst att laddningsstationer utformas som följer:

För laddningsstationer placerade utomhus:

 • ej placeras i nära anslutning till husfasad
 • ej placeras i närhet till en byggnads ventilationsintag

För laddningsstationer placerade i garage:

 • väl ventilerade och goda möjligheter till brandgasventilation
 • placerade nära infart/angreppsväg för räddningstjänsten för att möjliggöra en snabb insats men även för att ge möjlighet att avlägsna fordonet vid behov
 • placerade så långt som möjligt från entréer eller ventilationsintag till byggnader kopplade till garaget för att minska risken att giftig gas sprids till verksamheter eller bostäder
 • väl tilltagna i yta för att minska risken att branden sprids till andra fordon eller annat brännbart
 • väl skyltade där det anges att det finns laddningsplatser för elfordon.

Garage bör ha en insatsplan med relevanta uppgifter.

Laddningsplats för andra elfordon

Bergslagens Räddningstjänst rekommenderar att laddning av exempelvis elcyklar, elmotorcyklar, truckar eller andra typer av eldrivna fordon utförs:

 • utomhus eller i välventilerade utrymmen, exempelvis i cykelförråd med separat frånluft, utan överluft till annan brandcell
 • brandtekniskt avskilt från boenderum eller utrymningsvägar
 • tydligt skyltade
 • i utrymme utan lättantändligt material.

För truckar finns tydliga säkerhetsföreskrifter för blybatterier i AFS 1988:4.

Säkerhetsföreskrifter för blybatterier i AFS 1988:4 på av.se