Övriga yrken

Inte bara brandmän

I Bergslagens Räddningstjänst finns inte bara brandmän utan även en del andra yrkesgrupper.

Exempel på andra yrkesgrupper är Förbundschef, Avdelningschef, Ekonomichef, Larmchef, Administratör, Assistent, Dataskyddsombud, Driftansvarig, Larmtekniker och Verkmästare.