Brandinspektör

Jobba som brandinspektör

Våra brandinspektörer arbetar främst med att förebygga att bränder inträffar. Det gör de bland annat genom att göra tillsyn på byggnader där verksamhet bedrivs. Förutom tillsyn av byggnaders brandskydd så medverkar brandinspektörerna i byggprocessen och handhar andra typer av remissärenden (alkoholtillstånd, offentliga tillställning, planärenden mm.)

Utbildning

För att bli brandinspektör måste du gå en vidareutbildning hos Myndigheten för Samhällsskydd & Beredskap (MSB) under 6 veckor som heter Tillsyn A. Du måste ha en anställning hos en kommunal räddningstjänst och arbetsgivarens godkännande för att få vidareutbilda dig till brandinspektör.

Läs mer om vidareutbildningen här hos MSB.