Brandingenjör

Jobba som brandingenjör

Brandingenjörerna hos oss arbetar främst med att förebygga att bränder inträffar. Det gör de bland annat genom att göra tillsyn och som sakkunniga inom brand och risk åt medlemskommunerna i plan- och byggärenden. Brandingenjörerna i Bergslagens Räddningstjänst arbetar också i den operativa rollen som räddningschef i beredskap.

För att bli brandingenjör måste du gå en högskoleutbildning på minst 3,5 år. Du kan läsa utbildningen på Lunds tekniska högskola eller på Luleå tekniska universitet.

Utbildningar

Läs mer om utbildningen här på Lunds Universitet

Läs mer om utbildningen här på Luleås Tekniska Universitet