Våra yrken

Att arbeta på en kommunal räddningstjänst innebär inte som många tror att man därmed arbetar som brandman. Inom räddningstjänsten finns många olika befattningar och roller, vissa anställs man som direkt vid en ansökan och vissa kan man vidareutveckla eller utbilda sig till internt. Dessutom finns det i den kommunala räddningstjänsten deltidsanställda brandmän som i sin huvudsyssla arbetar med precis alla möjliga yrken och när de blir larmade övergår till att bli brandmän för att hjälpa nödställda, dessa olika yrken tas dock inte upp här.

Hos Bergslagens Räddningstjänst finns följande olika yrken/roller/befattningar: