Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Så här fungerar det

Ibland inträffar det saker som gör att allmänheten måste varnas. Det kan handla om allt från föroreningar av dricksvattnet eller inställda skolskjutsar till överhängande fara för explosion eller utsläpp av hälsofarliga ämnen.

Det finns ett system för att sprida information via radio och tv som kallas ”viktigt meddelande till allmänheten”. Det består av meddelanden i radio och textremsor i tv. Om händelsen inte är av akut karaktär används ibland ett så kallat myndighetsmeddelande som bara sänds i Sveriges Radios lokala P4-kanal.

Signalen viktigt meddelande
Klockan 15:00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas det utomhuslarm som ska varna oss för fara.
Varningssystemet är uppbyggt på följande sätt:
Sju sekunder långa tonstötar med 14 sekunders mellanrum under två minuter varnar för fara.

När du hör denna signal ska du:

  • Gå inomhus, 
  • Lyssna på radio (P4), 
  • Stänga fönster, dörrar och  ventilationen (om möjligt)

När faran är över sänds en sammanhängande 30 sekunder lång signal.

Observera! Klockan 15:00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas utomhuslarmet.