Råd kring Gasolhantering

Flaskanslutningar

Packningar i anslutnings och reducerventiler skall kontrolleras vid varje flaskbyte och bytas varje år då dessa utsätts för fullt flasktryck. En reduceringsventil bör bytas efter 10 år, anledningen är att om tätningen eller membranet skulle läcka eller gå sönder så kan fullt flasktryck strömma ut i systemet. Alla reduceringsventiler är datummärkta för att du skall kunna se när det är dags att byta ut den.

Slangar

Gasolslang bör vara orange till färgen. Den skall dessutom vara märkt med ett nummer, beroende på slangkvalité (stål eller textilarmering). Vår vanligaste slang som är 8 mm skall vara märkt med EN559 och –30° för att tala om att den håller i vårt klimat. Slangen skall vara märkt med tillverkningsår. Slangen får inte vara hur lång som helst (se tabell under installations mtrl.). Den får ej dras genom yttervägg eller bärande konstruktion, i övrigt alltid med nötningsskydd.

Läcktest

Läckindikator bör alltid monteras i ett gasolsystem, för att klara av den egenkontroll du är skyldig att göra. Det finns två olika system att välja på, bubbel- indikator eller manometer. Vill man öka säkerheten lite till kan man montera en gasolvarnare som tjuter vid läckage och en magnetventil som stänger gasoltillförseln. Dessa två enheter kräver ström (min 12 v).

Rörledning

Rörledning för gasol skall vara av koppar eller likvärdigt material. Våra standarddimensioner är 6-8-12-15-18-22 mm. Rören skall vara väl klamrade, ett 8 mm rör skall vara klamrat med 30 cm avstånd. Används mjukglödgat rör måste du montera stödhylsa för att ej skada röret. Alla skarvar skall vara inspekterbara utan hjälp av verktyg. Rörledning genom bärande konstruktion skall skyddas med stålrör, i övrigt endast nötningsskydd.

Kopplingar

Alla kopplingar skall vara avsedda för gasol. Gängförband skall limmas med godkänt lim (gängtejp eller lin får ej användas). Används koppling med enkelkona se till att vända skärringen åt röränden.

Avstängningsventiler

Alla ventiler skall vara avsedda för gasol och vara märkta med ordet gasol eller skall vredet vara gult/orange till färgen. Det skall alltid sitta en ventil före varje förbrukare.

Gasolapparater

Alla apparater som är avsedda för båt, husvagn, hemmet, stugan, restaurangen etc. eller som används av privat person (gäller ej löd och värmebrännare) skall vara CE – godkända (se typskylt). Alla apparater för inomhusbruk skall vara utrustade med tändsäkring som stänger av gasoltillförseln inom 90 sek. om lågan slocknar. Vissa apparater skall vara anslutna till avgaskanal om:

  • Den är avsedd för kontinuerlig drift och har en effekt på 2.6 kW eller mer.
  • Den har en effekt på mer än 12 kW.
  • Den är installerad i rum mindre än 7 m3.
  • Den är utrustad med avgaskanal från tillverkaren

Brännare

Brännare bör regelbundet rengöras för att säkerställa en effektiv förbränning och därmed minska risken för koloxidbildning.

Kontroll

Minst en gång per år och vid flaskbyte bör anläggningen kontrolleras. Vid säsongsstart när en anläggningen varit ur bruk en längre tid bör även kontroll utföras.