Översvämningar

Risk för översvämningar. Är du förberedd och vad gör jag för att skydda mig?

Före översvämning

 • Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.
 • Använd källaren på lämpligt sätt, undvik påkostad inredning om det inte finns ett fullgott översvämningsskydd
 • Se över din försäkring. Villkoren för hemförsäkringar kan variera.
 • Ta reda på om just ditt område har varit översvämmat tidigare och vad som skedde då.
 • Följ väderprognoserna.
 • Se till att dina avloppsbrunnar är fria från skräp.
 • Misstänker du att det är stopp i dagvattenbrunnar utanför din fastighet, kontakta din kommun.
 • Var uppmärksam på vilken status existerande dräneringsrör utanför din fastighet har. Tänk på att trädrötter kan tränga in i och blockera dränerings- och avloppsrör.
 • Lägg något tungt på brunnslocket i din källare för att förhindra att det lyfts om vattnet tränger upp.

Vid översvämning

 • Agera snabbt, använd sunt förnuft.
 • Rädda det som räddas kan och släng inget utan klartecken från din skadehandläggare på försäkringsbolaget.
 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade rummen, men se till att en eventuell dräneringspump fungerar.
 • Flytta fuktkänsliga inventarier.
 • Länspumpa översvämmade utrymmen. Uthyrningsföretag och vvs-företag kan tillhandahålla länspumpar. Om vattnet fortsätter att stiga, ring SOS 112.
 • Tvätta dig noga om du kommer i kontakt med avloppsvatten.
 • Rengör allt som smutsats ned av orent vatten.
 • Dokumentera skadan genom fotografering.
 • Spara alla kvitton på utlägg.
 • Ring försäkringsbolaget och ordna med skadereglering.

Ytterligare tips och råd hittar du

 • I broschyren ”viktigt att veta om källaröversvämningar på www.karlskogaenergi.se
  Innehållet är allmängiltigt. Telefonnummer och kontakter i din egen kommun finner du på din kommuns hemsida.
 • Tips och råd från Räddningstjänsten. Den hittar du här. (Word)
 • MSB hemsida om översvämningar.

Vart vänder jag mig vid översvämning?

 • Akuta störningar avlopp och dricksvatten: Kontakta din kommun.
 • Igensatta rännstensbrunnar: Kontakta din kommun.
 • Risk för allvarlig skada: Ring SOS 112

Länkar till din kommun

Karlskoga (Karlskoga Energi & Miljö)

Kristinehamn

Filipstad

Hällefors

Degerfors

Storfors