Hyggesbränning

Förutsättning för hyggesbränning

 • Anmälan med lägesanvisning på karta samt redovisning av personal och materiel senast 1 vecka före bränning. På kartan skall det finnas inritat tillverkade brandgator och vattentag. Anmälan skall även innehålla namn och kontaktvägar till den person som är ansvarig för hyggesbränningen. Definitiv anmälan göres av bränningsledaren senast kl. 08.00 bränningsdagen till Räddningstjänsten.
 • Besiktning av brännplatsen kan i speciella fall utföras av räddningstjänsten tillsammans med bränningsledaren i god tid före bränningen så att eventuella åtgärder kan vidtas innan bränningen startas.
 • Kungörelse skall ske i lokal-, länspress samt lokalradio.
 • En omfallsplan som beskriver hur händelser som är utöver det normala hanteras skall redovisas.
 • Aktuell brandriskprognos inhämtas samma dag som bränningen skall ske.
 • Bränning får inte ske då hård eller byig vind förekommer eller kan förekomma. Direktkontakt med SMHI skall ske på morgonen bränningsdagen.
 • Kommunikationsmedel skall finnas på plats för både intern och extern kommunikation.
 • Personalbehovet för släckning och bevakning bedöms i samråd med räddningstjänsten. Faktorer som påverkar behovet är terrängens beskaffenhet och ytan. Bevakning över området skall tillgodoses så att en eventuell oförutsedd händelse kan rapporteras i ett tidigt skede. Bevakning skall ske till dess att det ej råder risk för ny brand.
 • Släckutrustning, pumpar, slangar samt eventuellt helikopter, bandvagnar, skotare med vattentank skall finnas i sådan omfattning att alla områden dit risk för brandspridning råder kan bekämpas.
 • Om behov finnes kan räddningstjänsten hyra ut släckutrustning, motorsprutor uthyres endast tillsammans med personal från räddningstjänsten.
 • Bränningsledaren skall ha dokumenterad kompetens för uppgiften. 
 • Bränningsledaren anmäler hyggesbränningen till Bergslagens Räddningstjänsts Larmcentral i Karlskoga på telefon 0586-636 00. Detta gäller för hyggesbränningar som ska ske inom Bergslagens Räddningstjänsts geografiska yta (Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad, Degerfors, Hällefors och Storfors kommuner).