Hembesök

Planerade hembesök

Vecka 11: Degerfors

Vecka 13: Storfors

Vecka 15: Filipstad

Vecka 17: Hällefors

Observera att vi kan behöva avbryta hembesöken vid händelse av larm samt att vi inte har möjlighet att besöka enskilda på önskade tider.


Brandskydd i bostäder

Varje år inträffar mellan 20 000 – 24 000 bostadsbränder i Sverige. Det är just brand i bostad som är samhällets största brandorsak, trenden just nu är att färre skadas och omkommer i bostadsbränder. Av de som omkommer eller skadas svårt i en brand är det 85% som gör det i bostadsbränder. Samhälls-, miljö- och egendomskostnader efter bostadsbränder är höga och även om människor inte skadas, så får en bostadsbrand stor påverkan på de boende. Det är därför viktigt att ha ett fungerande brandskydd och kunskap om hur man agerar när olyckan inträffar för att minska risken för, eller skadorna till följd av brand i bostad!

Affischen Skydda dig och dina grannar mot brand kan laddas ner och sättas upp i trapphus.

Vårt räddningsförbund åker på mellan 150 – 170 larm om brand i bostad i våra medlemskommuner, det är tyvärr fler än riksgenomsnittet. Vi vill att medborgarna i våra medlemskommuner ska leva i en trygg och säker bostadsmiljö och för att nå ut till er börjar vi nu med hembesök där vi informerar om brandrisker och ger råd gällande brandskydd i bostäder. Vår förhoppning är att detta ska minska antalet bostadsbränder och öka er förmåga att agera rätt i händelse av brand.

Vi påbörjade ett uppdrag gällande brandskydd i bostad år 2021. Då började våra larmtekniker att genomföra en enkel brandskyddskontroll i samband med nyinstallation av trygghetslarm. För att ha möjlighet att nå ut till fler medborgare utökas nu detta uppdrag med ett pilotprojekt. Under våren kommer våra dagtidsbrandmän att genomföra hembesök i de kommuner där vi har deltidsstyrkor, Filipstad, Storfors, Hällefors och Degerfors.

Hembesöket

Hembesöken genomförs på dagtid och innan vi besöker ett bostadsområde kommer vi att informera fastighetsägare och du får information i ditt trapphus, i din brevlåda eller via sociala kanaler om att vi kommer och hur ett hembesök går till. Tillhör du en Bostadsrättsförening får du gärna kontakta oss när det satts upp information om planerade hembesök hos er.

Vi kommer till ditt bostadsområde med en uppmärkt personbil med vår logga på och besöken utförs av två brandmän. Du känner igen oss genom att vi har vår uniform och en synlig legitimation.

Hembesöket tar ungefär 5 minuter där vi kort informerar om brandrisker och brandskydd i din bostad och fastighet. Vi vill också se till att din brandvarnare fungerar – så passa på att testa den redan innan vi kommer! Vid besöket har vi också med oss lite informationsmaterial som vi lämnar ut och om du inte är hemma lämnar vi den i din brevlåda.

Besöket är givetvis kostnadsfritt och frivilligt!


Frågor angående Hembesök i Karlskoga:

Lars PerssonStationschef Karlskoga brandstation, 0586 63609

Frågor angående Hembesök i Kristinehamn:

Daniel Brandberg, Stationschef Kristinehamn brandstation, 0550 63612

Frågor angående Hembesök övriga förbundet:

Kenneth Enoksson, Dagtidsstyrkan, 0703163621

E-post: hembesok@brt.se