Handbrandsläckare

Regler för handbrandsläckare

Den svenska standarden för handbrandsläckare är en gemensam europeisk standard. För dig som ska köpa ny släckare innebär det att du bör känna till vad de olika benämningarna och klasserna innebär, så att du kan göra rätt val. Nedan följer en guide för att underlätta valet av ny släckare.

Så väljer du släckmedel

 • A-släckmedel kan användas i normala bostads- och kontorsmiljöer och produktions- och lagerlokaler inom industrin där det framförallt finns trä, papper och textilier. A-släckare innehåller vatten, skum eller pulver. 
   
 • B-släckmedel ska användas i miljöer där brandfarlig vara hanteras, till exempel bilverkstäder, bensinstationer, färgförråd, laboratorier och panncentraler. B-släckmedel krävs också för många plastmaterial i vår hemmiljö. B-släckare innehåller skum, pulver eller koldioxid. 
   
 • C-släckmedel ska användas i miljöer där risk för gasbrand finns, till exempel i panncentraler med naturgas och industri med gasolhantering. C-släckare innehåller pulver. Tidigare fanns också E-beteckningen. Den talade om att släckaren kunde användas mot strömförande el-anläggningar.
  Denna beteckning är borttagen och ersatt med information på släckaren. Handbrandsläckare i hemmet bör minst vara klassad i A och B. Nytt är att många vatten- och skumsläckare kommer att kunna godkännas för användning mot brand i el-anläggningar under 1000 V.

Pulver- och skumsläckarna är de bästa allroundsläckarna

 • Pulversläckarna är att föredra av rent släcktekniska skäl.
 • De har mycket släckeffektivitet per kg släckmedel och är relativt lätta att använda även för en ovan användare.
 • Relativt underhållsfri.
 • Skumsläckare kräver regelbunden omladdning, rekommendationen är att det görs vart 5:e år.

Så väljer du storlek

 • För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg.
 • Släckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan.

Vår gemensamma rekommendation

Som släckredskap i lägenhet, villa och fritidshus rekommenderas i första hand en SIS-godkänd handbrandsläckare med minst sex kilo pulver. Handbrandsläckaren skall ha beteckningen ABC och bör ha minst effektivitetsklass 34A, 183BC. Valet baseras på praktiska försök genomförda av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Så gör du med din gamla släckare

En släckare behöver kontrolleras och underhållas regelbundet. Titta på släckaren varje månad och kontrollera att den fortfarande är laddad och att den inte har några skador. En pulversläckare bör lämnas in för omladdning efter 10 år.