Grilla med kol eller briketter

Planera och ha beredskap

Planera grillningen ordentligt. Var utomhus på en säker plats. Ta för vana att ha en trädgårdsslang eller en hink vatten med en skopa i närheten för att kunna släcka om något antänds utanför grillen. Grilla i enlighet med berörd kommuns/räddningstjänsts anvisningar. Tänk på eventuellt eldningsförbud.

Placera engångsgrillen rätt

Engångsgrillar blir mycket varma på undersidan och kan orsaka bränder i bänkar och bord av trä eller markvegetationen. Placera dem därför alltid på obrännbart underlag.

Tänd på rätt sätt

Välj ett miljövänligt alternativ när du ska tända grillkol eller briketter. Eltändare är ett säkert och miljövänligt sätt att tända. Det finns även andra alternativ som tändpapper, tändgelé, tändblock och liknande. Följ bruksanvisningarna för respektive produkt.

Om du använder tändvätska, välj en miljövänlig produkt och följ bruksanvisningen. Så här tänder du säkert:

  • Häll på en ordentlig hög med träkol eller briketter. Högen ska vara så toppig som möjligt.
  • Använd alltid en stabil grill som inte välter. Det räddar även maten.
  • Spruta på den volym tändvätska som bruksanvisningen anger. (OBS! tändvätska, inte T-röd eller andra brännbara vätskor.)
  • För de flesta tändvätskor anger bruksanvisningen att vätskan ska fördelas över hela ytan och sugas in i kolen under minst fem minuter. Då brinner den lugnt och ger en effektiv antändning. Om den däremot sprutas direkt på en yta som redan är het förångas tändvätskan och det är stor risk för ett våldsamt eldklot eller att en explosionsliknande förbränning sker med brännskador som följd.
  • Stäng flaskan och ställ den på ett säkert avstånd från grillen.
  • Tänd genom att kasta en brinnande tändsticka på kolen. Lågor kommer att flamma upp men dämpas efter någon minut.
  • Spruta aldrig på mer tändvätska om du tänt grillen och tror att det inte brinner. Det kan ändå brinna en låga som knappast går att se.

Risker med tändvätska

Att använda tändvätska på fel sätt innebär stora risker. De flesta tändvätskor är giftiga. Se till att barn inte kommer åt flaskan och får i sig av vätskan. Det är viktigt att den vätska du använder är avsedd för tändning av grillkol eller briketter. Använder man fel typ av brännbar vätska kan det förorsaka olyckshändelser. Använd aldrig lättflyktiga brännbara vätskor som bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök som tändvätska. Att exempelvis hälla T-sprit på lågor eller heta ytor kan förorsaka att gas- och luftblandningen i flaskan antänds i en explosion och ge omfattande brännskador och/eller brand.

Börja grilla

När kolen och briketterna glöder ordentligt breder du ut dem över hela ytan och börjar med grillningen. Du ser att det är dags när det har bildats ett lager ljus aska på dem. Fläkta gärna på glödbädden med en pappskiva för att få fin grillglöd. Var försiktig med gnistor och kringflygande aska.

Släck och ta hand om askan på rätt sätt

En blomspruta med vatten är effektiv om neddroppat fett antänds och riskerar att bränna köttet. De finfördelade dropparna dämpar lågorna utan att släcka glöden. När grillningen är avslutad, släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats. Töm aldrig osläckt aska eller glödrester i soporna eller i trädgården eller motsvarande. Större kolbitar eller briketter kan fortsätta att glöda i flera timmar efter grillningen. Många bränder har uppstått när man tömt grillen eller slängt engångsgrillar bland soporna utan att kontrollera att de var helt släckta. Bränder kan även uppstå när grillar med glödrester placeras inomhus i garage och liknande eller intill ytterväggar.

Se upp med kolmonoxiden

Glöden avger giftig kolmonoxid. Placera därför aldrig en grill som innehåller glöd inomhus eller i ett slutet utrymme. Kolmonoxid är en starkt giftig gas.

Grilla på balkongen

Använd en elgrill om du vill grilla på balkongen. Kol- och gasolgrillar är inte alls lämpliga att använda där. Det kan dessutom vara förbjudet av miljöskäl att grilla på balkongen. Kontrollera med respektive kommun.

När det gäller grillning på balkong är det fastighetsägaren som bestämmer. Att grilla på en inglasad balkong eller direkt under en balkong är däremot livsfarligt. Orsaken är att man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort som de ska. Därför rekommenderar vi starkt att man inte grillar där.

Tänk på att olika föreningar kan ha olika regler för om det är tillåtet att grilla på balkongen eller inte. För grannsämjans skull – kolla så inte grannarna störs av grilloset innan du börjar grilla.