Containerhantering

Tillfälliga containers

En container får inte ställas närmre husfasad eller ytterkant på skärmtak än 6 meter.

Permanenta containers

Med permanent container avses en container som skall stå uppställd längre tid än några dagar eller över en helg. Byggcontainer ställs normalt upp under en något längre tid men betraktas i detta PM som tillfällig. Permanenta containers skall betraktas som en byggnad och placeras i enlighet med BBR, dvs. minst 8 meter från fasad.

Motiv

Bedömning av strålningsvärmen som gjorts av Svenska Brandförsvarsförbundet i Örebro län m.fl. visar att strålningsvärmen från en brinnande container är tillräcklig för att antända en byggnads fasadmateriel om avståndet är mindre än 6 meter.

I BBR finns krav på avstånd mellan byggnader för att hindra brandspridning via strålningsvärme. Detta krav är 8 meter.

Övrigt

Det kan krävas tillstånd från polisen för att ställa upp container på allmän plats. Inga containers får placeras i närheten av ventilationsintag eller under tak.